9. A

 třídní učitel: Mgr. Libor Pístecký

 

2016/2017

 

Aktivity: