ABRAKA MUZIKA – Internetová gramotnost

27.3.2014 at 18:52

         Ve čtvrtek 27.03.2013 se žáci 1. stupně zúčastnili v kině Květen programu interaktivního vystoupení hudební skupiny Abraka Muzika, který byl zaměřen na internetovou gramotnost.

            Záběr tohoto tématu byl velmi široký a skupině se během vystoupení podařilo upozornit na témata:

  1.  Digitální svět kolem nás – je nedílnou součástí našeho životního prostředí,
  2. Online prostředí – umožňující navázání kontaktu na dálku, zprostředkuje informace a zábavu, ale nedokáže nahradit osobní kontakt a živé reálné zážitky,
  3. Online komunita – společenství s pravidly, která je dobré dodržovat a respektovat stejně jako pravidla v běžném životě,
  4. Netiketa – soubor etických pravidel platných pro chování na internetu, vyplývají ze specifických vlastností online prostředí,
  5. Reklama útočí – reklamu jako silný mediální fenomén je třeba chápat kriticky, s nadhledem a racionálně, protože to není měřítko životního stylu ani návod na správný způsob života, člověk by se měl rozhodovat svobodně a nezávisle,
  6. Kyberšikana – jako úmyslné ubližování prostřednictvím kybernetických prostředků má spoustu podob, od těch nejprimitivnějších až po hodně rafinované, ale vždy je možné se jí bránit, existuje totiž řada možností a způsobů, jak kyberšikaně předcházet a jak vyhledat účinnou pomoc, pokud si s tímto problémem nevíme rady,
  7. Bezpečně na internetu – nepodceňujme vlastní bezpečnost na internetu, dodržujme základní bezpečnostní pravidla, nekomunikujme s neznámými osobami, nesdělujme soukromá data, zabezpečme své účty hesly apod.

 

            Za aktivní účasti obecenstva se společně řešily otázky týkající se všech výše uvedených témat. Ti nejaktivnější měli možnost se k těmto otázkám vyjádřit přímo, a to v provizorní internetové kavárně, kde pochopitelně nechybělo i občerstvení.

                Představení zaujalo nejen děti, ale i učitele a účinkující sklidili veliký potlesk.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Simona Segeťová

                                                                               (fotogalerie)