Lesem křížem krážem

8.10.2019 at 16:02

V úterý 1. října se v areálu „frenštátských můstků“ konala tradiční podzimní atletická disciplína – přespolní běh.

V kategorii mladších žákyň zazářila Lucie Šenkeříková a byla stříbrná. Mladší žák Matěj Obermajer si také nevedl špatně. Obsadil 5. místo stejně jako starší žákyně Simona Šenkeříková.

Velmi úspěšné bylo družstvo starších žákyň ve složení Jašková Aneta, Rýdlová Ivana, Obermajerová Monika, Šenkeříková Simona a Pytlová Kateřina, které bylo druhé. Starším žákům unikla „bedna“ o pár metrů. Byli čtvrtí.

Aby byly výsledky kompletní, družstvo mladších žákyň obsadilo 11. a družstvo mladších žáků 15. místo.

Nutno podotknout, že v každé kategorii startovalo 90 – 100 běžců z 25 škol.

Mgr. Iva Bártová