Dějepisná exkurze – Hrabyň – Národní památník II. světové války, Darkovičky – pevnost, Štítina

28.6.2018 at 23:24

Ve středu 20. 6. 2018 se 39 žáků 9. ročníku ZŠ Nová Jičín, Komenského 66 zúčastnilo dějepisného projektu, který pro ně připravila Česká obec legionářská.

Nejprve si s odborným výkladem průvodce prohlédli expozici Doba zmaru a naděje, která je umístěna v hlavním objektu Národního památníku II. světové války v Hrabyni a přibližuje dějinné souvislosti vypuknutí války. Více jak hodinová prohlídka byla nejen klasickým shrnutím dějepisného učiva 9. ročníku, včetně řešení pracovního listu, ale i emočním prožíváním těchto válečných událostí. Mohli spatřit dobové předměty válečné i civilní, rozsah škod způsobených ostravskou válečnou operací, místnost přibližující tragédii lidických dětí, která byla velmi působivá, stejně jako muzejní rekonstrukce mauthausenského koncentračního tábora. Seznámili se i s československými vojenskými osobnostmi II. světové války.

 Právě jedna z nich, osobnost generála Heliodora Píky – představitele zahraničního československého protinacistického odboje a oběť komunistického teroru, byla tématem další části exkurze. Navštívili totiž nedalekou obec Štítina, rodiště tohoto popraveného generála Československé armády. Na místním hřbitově zhlédli i pomník a hrob věnovaný umučenému příslušníku čs. tankové brigády Ivanu Kubincovi.

S nemalým zájmem se setkala i poslední část dějepisného dopoledne věnována prohlídce pěchotního srubu v Darkovičkách, který byl součástí československého opevnění. I zde vyslechli fundovaný výklad průvodců a spatřili vybavení pevnosti tohoto typu.

                                                                                                          Mgr. Eva Nyklová