Poznávací zájezd do Vídně

28.6.2018 at 23:13

            Dne 15. 6. 2018 se konal jednodenní poznávací zájezd žáků naší školy do Vídně. Zúčastnili se ho žáci 6. až 9. tříd. Exkurze byla zaměřena na jazykové a dějepisné vědomosti a dovednosti žáků. Nejprve jsme navštívili věhlasné zahrady a zámek v Schönbrunnu, kde byla objednána prohlídka s průvodcem. Jejím cílem bylo seznámit děti s životem na císařském dvoře za vlády Marie Terezie. Protože byla prohlídka vedena v německém jazyce, měly děti také možnost ověřit si znalost tohoto jazyka. Těm, kteří se německý jazyk neučí, překládaly paní učitelky. Děti prošly pokoje, ve kterých žily děti Marie Terezie, dozvěděly se bližší informace o osobní hygieně, oblečení, hračkách a stolování té doby. Jelikož se současně jednalo i o zážitkovou expozici, mohly si „osahat“ kopie tehdejších hraček, vytvořit paruku a  na závěr prohlídky se převléknout do kostýmů.

            Po přejezdu autobusem na Náměstí Marie Terezie jsme opět vyrazili po stopách Habsburků. Prohlédli si jejich zimní sídlo Hofburg, prošli kolem muzea císařovny Sissi a zamířili do císařské hrobky. Cestu historickým centrem jsme zakončili prohlídkou gotického chrámu sv. Štěpána.

            Poslední zastávkou pak byl Hundertwasserhaus, architektonická památka stavitele Hundertwassera.

Výlet se vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme se bezpečně vrátili domů.

                                                              

                             

   Mgr. Markéta Hodslavská