Výborné výsledky našich žáků u mezinárodních zkoušek z anglického jazyka Cambridge: KET

23.4.2018 at 06:39

V polovině března měli žáci osmých a devátých ročníků možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka Cambridge: KET. Konečně jsme se dočkali výsledků a žákům nezbývá než gratulovat. Všech devět kandidátů (Jan Mičulka, Tomáš Tomšů, Lukáš Barvík, Radek Machů, Karolína Hanzalová – 9.C, Hynek Petroš, Filip Pavlas, Eliška Perútková- 9.A a Lucie Bayerová- 8.C) získalo vysoké bodové ohodnocení a zkoušku úspěšně zvládli. V ústní části dokonce všichni dosáhli úrovně B1. Žákům patří velká pochvala za dlouhodobou přípravu v kroužku a také poděkování za reprezentaci naší školy.

PhDr. Alexandra Habdasová