Oznámení

11.4.2018 at 14:14

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku: zde

 

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1. 9. 2018 do 1. třídy. Většina předškoláků se do školy těší. I Vy, jejich rodiče, své děti jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.
Jak na to? Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.
Ve snaze pomoci Vám jsme, stejně jako v minulých letech, připravili PŘEDŠKOLÁČKA.
Cílem je pod odborným vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakové, sluchové a další dovednosti dětí, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.
Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.
Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:
čtvrtek 12. 4.,    19. 4.,    26. 4.     a   3. 5. 2018   vždy od 15:30 do 16:15 hodin.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do středy 11. 4. 2018 na e-mailové adrese ivana.mutinova@komenskeho66.cz .

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky prvních tříd, školní speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.