Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

12.2.2018 at 22:07

Dne 12. 2. 2018 se konalo ve SVČ Fokus v Novém Jičíně Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

V kategorii I. A obsadil s přehledem 1. místo Oliver Mondek 6. B třídy a 2. místo obsadila Iva Horniaková6. A třídy.

V kategorii I. B obsadil 1. místo Tomáš Jašurek ze 7. A třídy.

Obsahem soutěže bylo vyprávění o své rodině, popis obrázku a konverzační téma. Porota hodnotila především výslovnost, pohotovost a slovní zásobu.

Poděkování za reprezentaci naší školy patří také Matěji Kocúrkovi a Radce Pavlíkové z 9. A třídy a Elišce Macháčkové ze 7. B třídy.

Všem těmto žákům děkujeme za pečlivou přípravu na tuto náročnou soutěž a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Danuše Kirthová