Čertovská škola

6.12.2017 at 20:05

V úterý 5.12.2017 v prvních třídách proběhl jednodenní projekt „Čertovská škola“. Byl zaměřen na příchod čerta, Mikuláše a anděla – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i obavami. Tento den ve škole výuka probíhala i s čertovskými úkoly – žáci počítali příklady z čertovského kotle, četli věty z nebeského psaní, skákali v pytlích, tančili, zpívali, zhlédli jsme čertovskou pohádku – Čertí škola. Prostřednictvím aktivit, her a činností prožily děti nevšední den plný zábavy, napětí, tance a veselí. Samozřejmě nesměl chybět ten „skutečný“ čert společně s andílkem a Mikulášem. Žádného žáka si kupodivu čert neodnesl, naopak všichni dostali sladkou odměnu. Celý den jsme ukončili předáním „Čertovského výučního listu“ se sladkou odměnou.

Všem se tento nevšední den velice líbil.

                                Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová, Mgr. Barbora Křepelková

                                              ( 1. A                    1. B                    1. C )