Naše město Nový Jičín

30.11.2017 at 20:28

V měsíci říjnu a listopadu žáci třetích tříd v prvouce získávali poznatky o našem městě – o Novém Jičíně. Seznámili se s pověstmi o jeho vzniku, o městském znaku.

Povídali jsme si o historických památkách, o zajímavostech Nového Jičína. Abychom si vše dobře zapamatovali a také viděli na vlastní oči, vyrazili jsme do centra města na vycházku s paní průvodkyní. Procházeli jsme náměstí a kochali jsme se pohledem na úžasné domy, jedinečné podloubí ze čtyř stran, historické i moderní prvky. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých příběhů.

Prošli jsme i ulicemi v okolí náměstí a obdivovali jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, Baštu a zbytek hradeb, Žerotínský zámek, Beskydské divadlo a Hotel Praha. Naši vycházku jsme zakončili na radnici. Vystoupali jsme na radniční věž a vše si prohlédli také z ptačí perspektivy.

Děti byly nadšené a překvapené, co vše se o našem městě dozvěděly. Nabyté poznatky a vědomosti využily při výtvarném zpracování historického náměstí a také při výrobě pozvánky k návštěvě Nového Jičína.

Mgr. Magdalena Böhmová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Zita Nejezchlebová

           

FOTOGALERIE 1