Abraka Muzika

23.11.2017 at 20:32

Ve čtvrtek 23.11.2017 žáci 1. stupně zhlédli v kině Květen  interaktivní pořad zaměřený na prevenci drobné kriminality i závažnějších, celospolečensky nebezpečných trestných činů „Nebuď darebák“.

Pořad byl zaměřen na prevenci nežádoucího patologického jednání. Děti měly rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se společenskou normou, se školním řádem nebo zákonem. Zážitkovou formou byly postaveny před nejpalčivější problémy současné dětské kriminality týkající se jejich věkové skupiny. Cílem didaktických her podpořených a umocněných dramatickými, scénickými a hudebními prostředky bylo pomoci dětem vymezovat se proti nežádoucímu chování s kriminálními příznaky, a to nejen na základě respektování pravidel, ale i z pozice aktivně osvojených morálních zásad. Příběhy byly inspirovány realitou.

Pořad se dětem líbil.

                                                                                                          Mgr. Simona Segeťová