KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – PŘEDŠKOLÁČEK

16.5.2017 at 18:37

Přechod z mateřské školy do základní školy je poměrně velká změna nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby měl předškolák určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Proto již tradičně se na naší škole pořádá kurz pro budoucí prvňáčky – Předškoláček. V letošním roce proběhl v měsících dubnu a květnu. Zúčastnilo se jej 39 dětí společně se svými rodiči. Naším cílem v kurzu Předškoláčka bylo, aby si rodiče s dětmi vyzkoušeli širokou škálu činností a dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný start v první třídě.

Pod vedením zkušených paní učitelek budoucích prvních tříd a školního speciálního pedagoga si děti ve 4 lekcích hravou formou rozvíjely zrakovou analýzu a syntézu, která je potřebná pro učení se písmen a k bezchybnému čtení. Zkoušely rozkládat a skládat slova po písmenkách, určovaly první a poslední hlásku ve slově, vytleskávaly počet slabik ve slově. Všechny tyto činnosti jsou velmi důležité pro správné psaní slov, ale i pro čtení. Také procvičovaly vnímání rytmických struktur, učily se pravolevé orientaci, orientaci na stránce (co je nahoře, dole) – což budou potřebovat při práci s textem a v matematice. Děti hrály hry, ve kterých rozvíjely hrubou a jemnou motoriku a při kreslení se učily správnému úchopu pastelky. Trénovaly správnou výslovnost a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

V průběhu tohoto kurzu měli rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga. Mohli sledovat, v čem je dítě úspěšné nebo naopak, co mu nejde. Byli rovněž informováni, které schopnosti a dovednosti jsou jednotlivými činnostmi rozvíjeny. Pro práci doma jim byla doporučena jednoduchá cvičení a předáno mnoho materiálů, které mohou rodiče využít pro kvalitní přípravu dítěte před vstupem do první třídy.

Věříme, že kurz byl nejen přínosem pro samotné předškoláky, ale také pro jejich rodiče, kterým dal odpověď na to, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí, a že se s jejich pomocí náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podařil.

Mgr. Ivana Mutinová (školní speciální pedagog)

Mgr. Eva Piešová, Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Barbora Křepelková

          

FOTOGALERIE