Mise splněna

15.9.2015 at 00:55

V termínu 7. – 9. září 2015 se naše třída, 6.C, vydala společně s dalšími šestými ročníky na adaptační kurz v areálu rekreačního střediska Klokočov Hadinka. Program motivovaný vojenským výcvikem pro nás připravilo SVČ Fokus Nový Jičín. Veškeré aktivity a soutěže směřovaly ke sdružení a upevnění nově vzniklého kolektivu naší sportovní třídy. Mohu s čistým svědomím říci, že mise byla splněna. Nejen že jsme se o sobě dozvěděli nové informace, ale naučili jsme se lépe kooperovat, vycházet si vstříc    a pomáhat si.

A na co budeme nejvíce vzpomínat? Především na povedenou diskotéku, kam jsme svorně jako třída nastoupili v „crazy outfitech“, běžeckou Arénu, Paridův soud, večerní TPV, na 6. C hledá talent a strategickou hru Akvadukt. Na památku jsme si odvezli vlastnoručně vyrobené psí známky, modrý šátek s posbíranými hvězdičkami- hodnostmi, tričko se znakem naší třídy, výtečné mentosky a hlavně spoustu krásných vzpomínek.

Velký dík patří paní sekretářce Daniele Košutové, která jela jako dozor a kterou si děti moc oblíbily, dále pak organizátorům celé akce, především Mgr. Monice Vindišové, jež celý program zrežírovala, byla na nás vždy milá a vyšla nám vždy vstříc. Poklonu skládáme také kuchyni, ta pro nás připravila skutečné lahůdky.

 Mgr. Petra Běhalová