Adaptační kurz tříd 6 A. a 6. B

15.9.2015 at 00:52

Kurz proběhl ve dnech  7. – 9. září 2015 v krásném  prostředí  Klokočova – Hadinky.  Cílem kurzu bylo   formou vhodných aktivit stmelit nové třídní kolektivy, naučit žáky spolupracovat, vzájemně se poznat, pomáhat si, naučit se respektovat jeden druhého, navázat nová kamarádství.   Celý kurz byl veden jako vojenský výcvik a žáci za splněné úkoly dostávali různé vojenské hodnosti, což se dětem velmi líbilo. O tom, že kurz splnil svůj účel, svědčí kladné  hodnocení akce samotnými žáky.
A  co se jim nejvíce líbilo? K nejčastějším odpovědím patřily tyto:  týmové hry, zejména Aquadukt, Paridův soud a Mapa – Problem solving. Vysoce byla hodnocena také diskotéka.  Děti dokázaly ocenit  i výborné jídlo.  Domů se všichni vrátili bohatší nejen o nezapomenutelné zážitky, ale i o nové kamarády.

Mgr. Alena Křížová