Projektový den SURVIVAL: Kdo přežije?

25.5.2015 at 09:29

V tomto školním roce již tradiční projektový den zaměřený na praktickou aplikaci průřezového tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí proběhl ve čtvrtek 7. 5. 2015. Byl určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci osmého ročníku se zúčastní aplikačního kurzu „3 dny“ a kurzu první pomoci na zdravotní škole, žáci devátého ročníku byli s problematikou OČMU systematicky seznamováni ve výuce, proto by jejich účast na projektovém dni byla neefektivní. Práci ve skupinách vedlo osm zkušených pedagogů naší školy, u tématu „první pomoc“ asistovaly čtyři dvojice studentů střední zdravotnické školy.

 

Během projektového dne se každý žák:

6.ročníku setkal s deseti modelovými situacemi na témata:

  • protichemický oděv, varovné značky, chemie v domácnosti, havárie s únikem toxické látky, evakuační zavazadlo
  • zlomeniny, krvácení, resuscitace, transport raněného, výbava lékárničky

7.ročníku setkal s deseti modelovými situacemi na témata:

  • vysoké napětí, oheň a požár, bezpečnost při práci s elektrospotřebiči, chování v přírodě při bouřce, radiační havárie
  • otravy, tepelná poranění, jedovaté rostliny a houby, nebezpečná zvířata, infekce, ochrana před nimi,

Dvě témata musel žák vyřešit a řešení prezentovat se svou skupinou, ostatních osm témat mu bylo prakticky předvedeno jeho spolužáky. V průběhu dne žáci vytvořili i výukové plakáty, které pak byly vystaveny v galerii na chodbě školy.

Přestože se žáci 6. ročníku s touto akcí setkávají poprvé, nebyly u nich zaznamenány hrubé nedostatky v základních znalostech nebo dovednostech. U žáků 7. ročníku jsme již vyžadovali komplexnější znalosti. Potvrdilo se, že žáci umějí používat znalosti a dovednosti nabyté nejen v předmětu výchova ke zdraví, ale také v ostatních předmětech, kde je tato problematika včleněna formou průřezového tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí.

    

  Mgr. Jarmila Boudová