PROJEKTOVÝ DEN – HRAJEME SI V ČEŠTINĚ ANEB JAK SE IJÁČEK S YPSILONKOU SKAMARÁDILI

20.5.2015 at 14:41

Ve čtvrtek 7.5.2015 prožili žáci 2.A a B třídy celodenní zábavné učení.

Cílem bylo, aby si děti hravou formou procvičily probrané učivo v českém jazyce – tvrdé a měkké slabiky ve slovech a větách.

V 1. hodině jsme děti motivovaly pohádkovými postavičkami Ijáčkem a Ypsilonkou a vytvořily jsme smíšené skupiny obou tříd.

Ve 2. a 3. hodině si všechny děti vyzkoušely své znalosti pomocí zábavných úkolů na interaktivní tabuli, na koberci a také společně ve skupinách na pracovních listech. Celkem bylo 8 stanovišť, které byly bodovány do hrací karty. Všude děti provázely tyto pohádkové postavičky.

Ve 4. hodině jsme si český jazyk propojili s výtvarnou výchovou a každá skupina si namalovala na velký výkres svého Ijáčka a Ypsilonku, jak si je představují podle své fantazie.

Na závěr nám každá skupinka svůj obrázek představila a popsala, co Ijáček a Ypsilonka dělají a kde jsou.

Projektový den se velmi vydařil. Výsledky byly velmi vyrovnané, čímž nám děti dokázaly, že učivo tvrdých a měkkých souhlásek zvládají, a že si jej pěkně osvojily. Přestože jsme vyhlásili dvě nejlepší družstva, byly všechny děti odměněny za úspěšné zvládnutí všech úkolů. Dětem se takové vyučování moc líbilo a všichni jsme odcházeli spokojeni na oběd.

   p. uč. Daňková, p. uč. Sviderková

 FOTOGALERIE 1    FOTOGALERIE 2