Účast našich žáků v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.

28.2.2017 at 23:43

 Dne 22.2. proběhlo v SVČ Fokus okresní kolo  konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Naši školu  reprezentovali Lubomír Lysek z 9. A a Jeroným Pír ze 7.A.
Děkujeme za reprezentaci.
R. Frantová

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

22.2.2017 at 16:36

Ve středu 8. 2. 2017 proběhlo ve SVČ Fokus v Novém Jičíně Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Součástí hodnocení byla, jak již z názvu vyplývá konverzace a rychlé zareagování na otázky, které tříčlenná porota zadávala. Soutěžící se museli představit, popsat obrázek, pohovořit na vybrané téma, vyplnit správně poslechové cvičení nebo popsat zadanou situaci.

 

Naši školu reprezentovala Adéla Riedlová ze 7. A, která obsadila krásné třetí místo v kategorii I. B.
Adéle srdečně gratulujeme!

Děkujeme také Tomáši Jašurkovi z 6. A, Tereze Mičkalové ze 7. A, Martinu Kozákovi z 8. A a Vendule Jankové z 9. A za účast a vzornou reprezentaci naší školy v této náročné soutěži.

Mgr. Danuše Kirthová

Výběr stravného na měsíc březen

20.2.2017 at 11:54

22.2.2017      7:00 – 15:30
23.2.2017      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (23 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         414 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       483 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                      529 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                       575 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1288 Kč (á 56 Kč)

Recitační soutěž – 1. stupeň

19.2.2017 at 10:49

Ve čtvrtek 9. února 2017 v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo recitační soutěže na prvním stupni.  Do tohoto kola přišlo porovnávat své recitátorské dovednosti 23 žáků 3. – 5. ročníků.

Z každého ročníku pak byli vyhlášeni tři vítězové, kteří obdrželi diplomy a drobné ceny.

Blahopřejeme všem vítězným recitátorům a ostatním děkujeme za úsilí a píli, kterou museli věnovat přípravě na tuto soutěž.

 

Výsledky školního kola recitační soutěže:

              1. místo           2. místo            3. místo
  3. třída    Kryštof  Pavelka   Hana  Horniaková   Dominika  Bártková
  4. třída   Kaya  Grossmannová   Nela  Mrázková   Denisa  Riessová
  5. třída   Iva  Horniaková   Tomáš  Hodura   Jitka  Maxiánová

 

         

 FOTOGALERIE

Informace pro žáky 9. ročníků

2.2.2017 at 18:38

Termín odevzdání vyplněných přihlášek je nejpozději do pátku 10. 2. 2017.

Obě přihlášky se vyplňují stejně (pořadí škol se nemění!)

Vzor vyplněné přihlášky  – zde

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče – zde