Šťastné a veselé prožití vánočních svátků

22.12.2016 at 17:58

Preventivní program Policie ČR

20.12.2016 at 13:42

Ve středu 7. 12. 2016 se konal přímo na Policii ČR v Novém Jičíně tříhodinový preventivní program s názvem Právní odpovědnost dětí.

Tento program byl určen pro 8. ročník ZŠ a účastnila se ho tedy i naše škola ZŠ Nový Jičín, Komenského 66.

První část programu byla teoretická. Šlo o to, aby se děti dozvěděly, ale také si oživily znalosti z předmětu Výchova k občanství,  co to znamená právní vědomí, co je to právo, aby se orientovaly v politickém systému ČR, tedy v moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Následovala krátká přestávka, po které si díky dramatizaci přímo s policisty mohly děti na vlastní kůži vyzkoušet modelové situace, kdy jim je třeba ukraden mobilní telefon v parku z lavičky nebo přímo z kapsy atd.

Děti měly spoustu otázek k tématům, která se týkají přímo práce policistů v praxi, např. jak se stát policistou, jak se řeší kyberšikana, protiprávní jednání dětí a mládeže, jaká  jsou práva a povinnosti osob mladších 18 let, užívání a zneužívání alkoholu a návykových látek atd.

Děkujeme oběma policistům z Obvodního oddělení ČR v Novém Jičíně panu pprap. Mgr. Tomáši Zbrankovi a pprap.. Bc. Petru Smětákovi za výbornou organizaci a přípravu tohoto projektu a také kamarádský a vstřícný vztah k našim žákům.

Mgr. Danuše Kirthová

 

„VÁNOCE NA DĚDINĚ“ – NÁVŠTĚVA VALAŠSKÉHO MUZEA V ROŽNOVĚ pod RADHOŠTĚM

17.12.2016 at 11:21

Dne 5. prosince 2016 všichni žáci 3. tříd navštívili Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm. Vánoční cesta nás zavedla do minulého století. Viděli jsme krásně vyzdobené vánoční chalupy, vyhřáté jizby, ve kterých nás vždy čekalo nějaké překvapení, např. pečení chleba, vánoček a perníků, vyšívání, tkaní, pletení ponožek a rukavic, odlévání svíček. Sledovali jsme práci kováře ve staré kovárně, povídali jsme si o vánočních zvycích a obyčejích (půlení jablíček, pouštění svíček po vodě, odlévání olova).

Navštívili jsme starodávnou školu, kde nám pan učitel vyprávěl o tom, jak se děti dříve učily. Ve starodávné škole jsme si zazpívali vánoční koledy.

Dědinou kráčel Čert a Mikuláš. Hodné děti obdaroval dobrotou v podobě sušených jablíček.

Na závěr celé prohlídky nás čekalo příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítila svíčka, v peci praskal oheň a osvětloval jizbu, která byla provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Do ticha zaznělo syčení a pod okny se mihla bílá postava – to Lucka obcházela chalupy.

Návštěva Valašského muzea byla opravdu okouzlující a provoněná krásnou vánoční atmosférou.

        

Mgr.Eva Piešová, Mgr.Helena Machytková, Mgr.Petra Váňová

 

 

Výběr stravného na měsíc leden 2017

16.12.2016 at 00:34

20.12.2016      7:00 – 15:30
21.12.2016      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                      525 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1 176 Kč (á 56 Kč)