Legiovlak

29.10.2016 at 22:17

Ve středu 5. 10. 2016 byla pro žáky základních škol v Novém Jičíně uspořádána velmi zajímavá akce s názvem Legiovlak, kterou připravila pro zájemce historie Československá obec legionářská.  Za naši školu se akce zúčastnilo 8 žáků a 2 vyučující dějepisu.

Autobusem jsme odjeli do Hranic na Moravě. Prohlídka se odehrávala v replice legionářského vlaku. Měli jsme možnost projít si jednotlivé vagony, a tak si připomenout činnost československých legionářů v Rusku, jejich putování po celé Transsibiřské magistrále.  Prohlédli jsme si štábní vagon, tzv. poštovní ambulanci, nemocniční vagon se spoustou zajímavých lékařských nástrojů a pomůcek, vagon, odkud se prováděly střelby, vagon zvaný těpluška, který sloužil k přespání a byl vybaven i malými kamínky, krejčovský vagon, uzpůsobený zejména k šití uniforem, ale také vagon – kovárnu. Prohlídku jsme ukončili v prodejním voze, kde jsme si mohli zakoupit suvenýr nebo knihu o čs. legiích, ale byla tu k dispozici i databázi legionářů, takže bylo možno zjistit informace o příbuzných, kteří v legiích působili.

Akce byla velmi dobře připravena a zajímavým způsobem obohatila výuku našich novodobých dějin.

Mgr. Alena Křížová

Žáci vybraní na mobilitu do Rumunska: Buzau

29.10.2016 at 22:09

Kateřina Krutílková  (zapojení do aktivit, dobrý prospěch, velká aktivita v projektu, vzorné chování, zájem o  jazyk)

Natálie Cábová  (zapojení do aktivit, dobrý prospěch, velká aktivita v projektu, zájem o  jazyk- zkoušky YLE)

Filip Pavlas  (zapojení do aktivit, dobrý prospěch, reprezentace školy v anglickém jazyce, vzorné chování, zájem o jazyk – zkoušky YLE)

Lubomír Lysek (zapojení do aktivit, dobrý prospěch, vzorné chování, zájem o  jazyk)

Schůzka parlamentu 17. 10. 2016

21.10.2016 at 07:33

Naplánované akce:

 • Halloween ve ŠD – nabídka pomoci
 • Vánoční jarmark – 1. 12. 2016 – úkoly, organizace
 • Mikuláš pro 1. stupeň – masky, organizace
 • Den jazyků – květen, červen
 • OH – červen
 • KA2 – březen, pořádání aktivit pro zahraniční výpravy
 • Dětská univerzita – II. pololetí
 • Recyklohraní – body pro školu – možnost výběru odměn, do 31. 10. 2016
  1. mapa ČR z použitých baterií – 150 bodů
  2. křížovka – V. A, IX. A – 100 bodů
  3. způsob sběru tonerů, které se nevykupují  – zde podrobnosti

Dotazy paní zástupkyni:

 • Talent školy – pouze jako aktivita třídy
 • Mikuláš pro 1. stupeň – zajištění drobných dárků (ovoce, sladkost)
 • Ovoce do škol i na druhém stupni – škola nemůže ovlivnit (akce státu)
 • Program na konec školního roku – filmové představení  – vysvětlení  možnost hlasování při výběru filmu
 • Sběr – papír, vršky od PET lahví, brýle, známky, kaštany, baterie (na úkol z recyklohraní, množství bude zaznamenáno pro Den Země)
 • Další schůzka – konec listopadu

Podrobnosti v prezentaci Davida Nahorniaka – zde

 

Volba povolání

21.10.2016 at 07:31

Výběr stravného na měsíc listopad

19.10.2016 at 10:54

24.10.2016      7:00 – 15:30
25.10.2016      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ                                      378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                      441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                    483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1176 Kč (á 56 Kč)
cizí strávníci                             1218 Kč (á 58 Kč)