SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA DRUHÉM STUPNI ANEB „POHÁR KOMENDY“

6.7.2016 at 15:34

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 přišli všichni sportumilovní žáci z druhého stupně ve sportovním oblečení. Na programu byl fotbal, florbal, basketbal a ping pong. Rozdělili se do družstev a podle časového harmonogramu soutěžili v jednotlivých disciplínách. Za svá umístění postupně získávali body pro svoji třídu. Ty se poté zapisovaly do tabulky a na závěr sečetly. Chvíli po poledni proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků.

V mladší kategorii zvítězila třída 7. C. Ve starší kategorii třída 9. C. Všichni, kteří stanuli na stupních vítězů, obdrželi čokoládové medaile.

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří našli odvahu a zúčastnili se byť jen jedné disciplíny.

Nesportující spolužáci fandili a svým skandováním vytvořili nádhernou fanouškovskou kulisu.

Iva Bártová

SPORTOVNÍ DEN PRO 4. a 5. ROČNÍKY

6.7.2016 at 15:29

V úterý 28. 6. 2016 se všichni sportumilovní čtvrťáci a páťáci sešli ve sportovním oblečení na školním hřišti. Na programu byla atletika, fotbal, florbal a ping pong. Udělali si družstva a podle časového harmonogramu soutěžili v jednotlivých disciplínách. Za svá umístění získávali body, které se zapisovaly do tabulek. V pravé poledne proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků. Vyhlašovalo se pořadí jak v jednotlivých disciplínách, tak celkové umístění.

Absolutním vítězem se stali žáci třídy 5. B. Druhé místo obsadili žáci 5. A, třetí místo žáci 4. A a čtvrtí byli sportovci ze 4. B.

Všichni zúčastnění obdrželi diplomy a malou sladkost – čokoládovou medaili.

Jejich spolužáci jim fandili. Svým skandování vytvořili nádhernou fanouškovskou kulisu.

Iva Bártová

Ekologický program Les

1.7.2016 at 21:28

V červnu připravili žáci VI. B pro žáky čtvrtých tříd projektový den Les. Po rozdělení do skupin a přesunu do lesního porostu se mladší žáci pod vedením šesťáků seznámili s pravidly chování v lese, zahráli si na veverky a poté ve skupinách zkoušeli aktivity tematicky navázané na lesní ekosystém, poznávali hlasy lesních živočichů, listy a plody lesních rostlin, řešili lesní šifru, stříleli z luku a ze vzduchovky, pozorovali své okolí dalekohledem, vytvářeli paletu barev lesa, řezali dřevo a bezpečně rozdělávali oheň. Po návratu do školy jsme nabyté poznatky, postoje a dojmy zaznamenali formou pětilístku. V hodnotících kartách jsme poznačili, která stanoviště byla pro čtvrťáky jednoduchá či obtížná, a jak byly jednotlivé aktivity pro žáky atraktivní.

 

       

FOTOGALERIE

 

Ozdravný pobyt 4. ročníku

1.7.2016 at 20:57

V termínu 13. – 17. 6. se uskutečnil ozdravný pobyt čtvrtých tříd v přírodě. Letos jsme vyrazili v počtu 40 žáků, 3 pedagogů a paní zdravotnice do Nového Hrozenkova, kde jsme byli ubytováni v pohostinném prostředí hotelu Permoník.

Celý týden se nesl v duchu pravěku. Pralidé se rozdělili do 3 kmenů, ve kterých po celou dobu spolupracovali. Formou her a soutěží, které pro ně připravili náčelníci a letos hlavně 3„Fokusáci“, putovali za mamuty, hledali poklad, čekalo je odvážné stopování zvěře, stavěli pravěké chýše, vyráběli amulety z hlíny a změřili síly v souboji kmenů. Společně se také naučili 2 pravěké písně: Až skončí pravěk a V pravěku nebyly mobily. Nechyběla zde i pravěká „třískotéka“, kde děti měly možnost předvést své pravěké modely podle nejnovější módy.

Týden uběhl jako voda. Počasí se vydařilo, ubytování i prostředí bylo velmi příjemné. Strava  všem chutnala, nejeden pravěký jedlík si chodil pravidelně přidávat. Celý týden si děti pěkně užily, vrátily se domů spokojené a obohacené o spoustu zážitků.

 

          

 FOTOGALERIE