Exkurze v rámci fyziky pro žáky 8. ročníků do expozice U6 v Ostravě

30.11.2015 at 22:13

Dne 5.11. 2015 jsme byli na exkurzi v Ostravě v U6. Byla to bomba! 

Po první hodině jsme nastoupili do luxusního autobusu a odjeli do Vítkovic. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a prohlídka začala. Hned v úvodu nám byl puštěn film o technickém vývoji.

Prohlédli jsme si ponorku, vyzkoušeli řízení autobusu a aut, někteří si zkoušeli způsob výroby šachových figurek a vyřezávali obrázky do polystyrenu pomocí nažhaveného drátu.  Změřili jsme svoji výšku pomocí šuplery v nadživotní velikosti a dozvěděli se, kolik chobotů, pařátů a chlupů bychom měřili v pravěku. Fyzikální zákony jsme si ověřili na příkladu páky a kladky, dozvěděli jsme se všechno o výrobě železa a oceli. Viděli jsme místnost plnou psacích strojů, starých klávesnic a starých počítačů. Navštívili jsme místnost, kde jsme si hráli se zvukem pomocí klaviatury a sledovali jsme vibraci polystyrenových kuliček při hlubokém nebo naopak vysokém tónu.  Nejvíc se nám líbil asi „křečkostroj“.. Později jsme se sešli u občerstvení U kapitána Nema, dali jsme si svačinu a jeli jsme domů.

Ludmila Krausová, Tereza Bradáčová 8.B

                    

Postřehy účastníků exkurze:

„Líbilo se mi, že jsme si různé vynálezy mohli vyzkoušet sami, protože to pak lépe pochopíme a máme o tom lepší představu“
„Byla tam taky morseovka, takže už vím, jak udělat SOS (...---...).“

„…viděl mnoho zajímavých exponátů, ale nejvíce se mi líbil kokpit Vostoku 1 a Nautilus.“

„Ve světě techniky se mi líbilo, že jsme si mohli na všechno sáhnout.“

„Nejvíc se mi na exkurzi líbil svítící tunel.“

„Zajímavá byla výstava vodních kol a turbín na velké vodní ploše.“

 FOTOGALERIE

6.C na policejní stanici – preventivní program „Drogy“

27.11.2015 at 18:55

Ve středu 25. 11. 2015 jsme se odebrali na policejní stanici na ulici Svatopluka Čecha, abychom se z úst poručíka Petra Gřese dozvěděli nové informace o drogové problematice (druhy drog, jejich negativní působení na zdraví, chování i vzhled člověka, právní povědomí a samotná vyšetřovací praxe). Beseda byla vedena poutavým vypravováním pana policisty, dokonce jsme si prohlédli kufřík, v němž se skrývaly makety jednotlivých druhů drog v různých skupenstvích, mohli jsme si „omáknout“ přístroje na měření alkoholu i drog. Zhlédli jsme rovněž několik autentických shotů zachycujících fatální dopad drog na životy našich vrstevníků v Americe. V závěrečné fázi jsme vznesli dotazy, které nás v průběhu přednášky ještě napadly. V rámci zpětné vazby jsme byli osloveni, máme-li zájem, a to my máme, abychom vytvořili videoprojekt s drogovou tematikou, který bude zařazen do soutěže vyhlášené Policií ČR. Mile nás také překvapil dárek, a to taška se spoustou dárečků s motivy Policie ČR.

Děkujeme za takto pěkně zpracovaný preventivní program, který nás dostal ze školních lavic přímo na místo, kde se problematika drog řeší v praxi, a to na policejní stanici.

Mgr. Petra Běhalová

Preventivní program o drogové problematice

27.11.2015 at 18:49
Žáci 6. tříd absolvovali v listopadu protidrogový preventivní program v prostorách oddělení Policie ČR.
Obsahem programu byly základní informace o drogové problematice, závislosti, kriminalitě závislých atd.
Součástí byla zajímavá přednáška a také diskuze, do které se děti aktivně zapojily.
Program tématicky navazuje na učivo Vkz v šestých třídách.
http://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/19183/na-novojicinsku-varuji-pred-drogami-uz-11lete-deti


  		 		

6.C fandí Katalánii

27.11.2015 at 16:01

Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat Školního vzdělávacího plánu. Využili jsme proto poznatků ze zahraničního projektu, do něhož se zapojila i naše třídní učitelka, a v pondělí 23. 11. si udělali třídnickou hodinu, v níž nám byla představena Katalánie s úzkým zaměřením na partnerskou školu v městečku Bellpuig. Hodina byla vedena metodou CLIL (v anglickém jazyce) a obsahovala: reálie, poslech katalánské hymny, zajímavosti o tamějším školství a běžné denní výuce, minilekci katalánštiny, soutěžní kvíz o dáreček z Bellpuig a degustaci katalánských dobrůtek.

Rádi bychom s naší partnerskou školou navázali další kontakt, a to projektem o českých vánočních zvycích a obyčejích.

Mgr. Petra Běhalová

odkaz na katalánskou hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=PuYMgb2qHX8

Vánoční jarmark

25.11.2015 at 15:04