Upozornění pro rodiče

31.8.2015 at 01:20

Vážení rodiče,

začátek dalšího školního roku je zde, proto dovolte, abychom Vás informovali o změnách v dopravní situaci před základními školami Komenského 68 a 66.

Komenského ulice v Novém Jičíně mění svou podobu, aby byla bezpečnější. Přestavba je součástí projektu Bezpečně do škol, který město spustilo na konci roku 2013. Do projektu se měli možnost zapojit i rodiče s dětmi. Téměř 800 z Vás vyplnilo dotazník a zakreslilo do map riziková místa v okolí škol z pohledu samotných žáků. Na základě sesbíraných dat navrhl dopravní projektant tři varianty bezpečnostních opatření na ulici Komenského. Výsledné řešení vybrala veřejnost na veřejném projednávání v dubnu 2014, potvrdila jej i dopravní komise.

A jak bude nově Komenského ulice vypadat?

Zásadní změnou je zjednosměrnění Komenského ulice od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka po ulici Hoblíkovu. Pro cyklisty ale bude obousměrný provoz zachován. Pro příjezd ke školám z centra bude možné využít ulici Msgr. Šrámka a ulici Hoblíkovu. Příjezd od Žiliny pak povede po ul. Riegrově a Nábřežní. Vjezd z ulice Bezručovy ke školám nebude vhodný, protože od křižovatky ul. Komenského s ul. Hoblíkovu bude dále vjezd do jednosměrky zakázán. Případné otáčení vozidel před ZŠ Komenského 66 bude silně brzdit plynulost provozu po celé ul. Komenského.

 

Před základními školami Komenského66 aKomenského 68 budou vybudovány dva nové přechody pro chodce vč. osvětlení.  Zklidnění jízdy aut zajistí zpomalovací polštáře instalované před přechody. V místech nových přechodů pro chodce bude silnice zúžená pomocí vysazených chodníků, aby přechody vyhovovaly technickým normám a bezpečnosti provozu. Ve slepé části ulice Žižkova, mezi ZŠ Komenského66 aZŠ Komenského 68, bude vybudováno místo pro přecházení.

Před oběma školami budou v rámci úprav vytvořena časově blokovaná parkovací místa pro řidiče vezoucí děti do školy. V pracovních dnech, v době od 7 do 8 hodin se na vymezených plochách nebude smět parkovat. V době největší ranní dopravní špičky by tak měly vzniknout volná místa pro zastavení aut a pro výstup dětí. Žáky bude možné vysadit z auta před přechodem, po kterém děti bezpečně přejdou na druhou stanu ulice a mohou pokračovat do školy.

Naproti ZŠ Komenského 68 budou pro výstup dětí vyhrazena tři místa, čtyři místa zůstanou ve stávajícím režimu pro parkování místních obyvatel. Naproti ZŠ Komenského 66 bude pro krátké zastavení vyhrazeno 8 míst.

Aby systém bezpečných cest do škol dobře fungoval, bude potřeba jisté ukázněnosti řidičů, přijíždějící auta by se měly na vyhrazených místech plynule střídat.

Informace o nové dopravní situaci můžete získat i z videa TV Polar, které je dostupné na tomto odkazu:

https://youtu.be/5N_ftXG_8WM

 

Informace ŠD

28.8.2015 at 14:54

Informace pro rodiče

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří mají zájem přihlásit své dítě do školní družiny,
aby tak učinili nejpozději do 1. 9. 2015 do 15.00hod. Kapacita ŠD je omezená.
Děkujeme za spolupráci.

Zahájení nového školního roku 2015-2016

26.8.2015 at 22:24

     1. ročník        9:00     stravování    10:00 – 10:45
2.-5. ročník         8:30     stravování    10:00 – 10:45
6.-9. ročník         8:30     stravování      9:30 – 10:00

                                                                                  

Časopis projektu Erasmus+ KA2

26.8.2015 at 20:44

Reduce, reuse, recycle 2014/2015 – ke stažení zde

Upozornění

26.8.2015 at 00:09

Žáci, kteří budou vybráni na zájezdy do zahraničí,

musí mít platný cestovní pas!