Výlet do ZOO

26.5.2015 at 14:24

V sobotu 16. 5. 2015 pořádala školní družina výlet do ZOO Lešná.

Ráno v 8 hodin jsme se sešli před školou a vyrazili  směr Zlín. Všechny děti se těšily, jaká zvířátka uvidí. Výlet se vydařil a děti odcházely domů plné zážitků.  Všichni jsme si výlet do ZOO užili.

Celá fotogalerie

Turnaj Mc Donald´s Cup

26.5.2015 at 13:53

Dne 13. 5. 2015 se konalo okresní finále 18. ročníku Mc Donald´s Cupu v Bílovci.  Zúčastnili se ho žáci narozeni 2005 – 2008, tedy kategorie A. Žáci naší školy obsadili krásné 2. místo, když ve finále, které rozhodovalo o postupujícím do krajského finále v Ostravě, prohráli s družstvem ze ZŠ Mořkov 4:1.

Náš tým hrál v tomto složení:  Jakub Andrýsek, Sebastian Dědík, Václav Handrych, Jan Bárta, Filip Merenda, Ondřej Kvita, Maxmilián Dorotík, Lukáš Kalich, Nicolas Rigo, Yahya Mufleh, Petr Colledani.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Václav Handrych.

  

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Projektový den SURVIVAL: Kdo přežije?

25.5.2015 at 09:29

V tomto školním roce již tradiční projektový den zaměřený na praktickou aplikaci průřezového tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí proběhl ve čtvrtek 7. 5. 2015. Byl určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci osmého ročníku se zúčastní aplikačního kurzu „3 dny“ a kurzu první pomoci na zdravotní škole, žáci devátého ročníku byli s problematikou OČMU systematicky seznamováni ve výuce, proto by jejich účast na projektovém dni byla neefektivní. Práci ve skupinách vedlo osm zkušených pedagogů naší školy, u tématu „první pomoc“ asistovaly čtyři dvojice studentů střední zdravotnické školy.

 

Během projektového dne se každý žák:

6.ročníku setkal s deseti modelovými situacemi na témata:

  • protichemický oděv, varovné značky, chemie v domácnosti, havárie s únikem toxické látky, evakuační zavazadlo
  • zlomeniny, krvácení, resuscitace, transport raněného, výbava lékárničky

7.ročníku setkal s deseti modelovými situacemi na témata:

  • vysoké napětí, oheň a požár, bezpečnost při práci s elektrospotřebiči, chování v přírodě při bouřce, radiační havárie
  • otravy, tepelná poranění, jedovaté rostliny a houby, nebezpečná zvířata, infekce, ochrana před nimi,

Dvě témata musel žák vyřešit a řešení prezentovat se svou skupinou, ostatních osm témat mu bylo prakticky předvedeno jeho spolužáky. V průběhu dne žáci vytvořili i výukové plakáty, které pak byly vystaveny v galerii na chodbě školy.

Přestože se žáci 6. ročníku s touto akcí setkávají poprvé, nebyly u nich zaznamenány hrubé nedostatky v základních znalostech nebo dovednostech. U žáků 7. ročníku jsme již vyžadovali komplexnější znalosti. Potvrdilo se, že žáci umějí používat znalosti a dovednosti nabyté nejen v předmětu výchova ke zdraví, ale také v ostatních předmětech, kde je tato problematika včleněna formou průřezového tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí.

    

  Mgr. Jarmila Boudová

PROJEKTOVÝ DEN – HRAJEME SI V ČEŠTINĚ ANEB JAK SE IJÁČEK S YPSILONKOU SKAMARÁDILI

20.5.2015 at 14:41

Ve čtvrtek 7.5.2015 prožili žáci 2.A a B třídy celodenní zábavné učení.

Cílem bylo, aby si děti hravou formou procvičily probrané učivo v českém jazyce – tvrdé a měkké slabiky ve slovech a větách.

V 1. hodině jsme děti motivovaly pohádkovými postavičkami Ijáčkem a Ypsilonkou a vytvořily jsme smíšené skupiny obou tříd.

Ve 2. a 3. hodině si všechny děti vyzkoušely své znalosti pomocí zábavných úkolů na interaktivní tabuli, na koberci a také společně ve skupinách na pracovních listech. Celkem bylo 8 stanovišť, které byly bodovány do hrací karty. Všude děti provázely tyto pohádkové postavičky.

Ve 4. hodině jsme si český jazyk propojili s výtvarnou výchovou a každá skupina si namalovala na velký výkres svého Ijáčka a Ypsilonku, jak si je představují podle své fantazie.

Na závěr nám každá skupinka svůj obrázek představila a popsala, co Ijáček a Ypsilonka dělají a kde jsou.

Projektový den se velmi vydařil. Výsledky byly velmi vyrovnané, čímž nám děti dokázaly, že učivo tvrdých a měkkých souhlásek zvládají, a že si jej pěkně osvojily. Přestože jsme vyhlásili dvě nejlepší družstva, byly všechny děti odměněny za úspěšné zvládnutí všech úkolů. Dětem se takové vyučování moc líbilo a všichni jsme odcházeli spokojeni na oběd.

   p. uč. Daňková, p. uč. Sviderková

 FOTOGALERIE 1    FOTOGALERIE 2

 

Kroužek technické kybernetiky

20.5.2015 at 14:28

Celé druhé pololetí žáci 5. A třídy navštěvovali na zdejším gymnáziu kroužek technické kybernetiky, organizovaný Vysokou školou báňskou – Technické univerzity Ostrava. Seznámili se se základy elektrotechniky, technickou zručností a výpočetní technikou.

Pod odborným dohledem si mohli vyzkoušet základy blokového programování v programu Scratch
nebo postavit ze stavebnice LegoMindstorm roboty, které si pak naprogramovali.

Kroužek děti bavil, proto věřím, že příští školní rok budou moci navázat na své dosavadní znalosti.

  

                                                                       Třídní učitelka: Mgr. Markéta Hodslavská