Předškoláček

27.3.2015 at 21:09

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1. 9. 2015 do 1. třídy. Většina předškoláků se do školy moc těší. I vy, jejich rodiče, své děti jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.
Jak na to?  Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.
Ve snaze pomoci Vám jsme stejně jako v minulých letech připravili kurz pro předškoláčky.
Cílem je pod vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, vnímání rytmických struktur, pravolevou orientaci a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.
Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.
Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:
čtvrtek 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2015 vždy od 15.30 do 16.30 hodin

Pokud jste se rozhodli využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do středy 1. 4. 2015 na e-mailové adrese eva.lolkova@komenskeho66.cz nebo telefonicky na čísle 723 593 456.

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky 1. tříd, školní speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

25.3.2015 at 20:52

Interaktivní výstava FYZIKA HROU

25.3.2015 at 13:06

Netradiční hodinu fyziky zažili žáci 9. ročníků, 7. A a 8. A. V novojičínském muzeu navštívili interaktivní výstavu FYZIKA HROU. Oproti standardním návštěvám muzea bylo nutno se exponátů dotýkat a pohrát si s nimi. Většina vystavených pomůcek fungovala na principu elektromagnetismu. Žáci si mohli vyzkoušet elektromagnetické dělo, výrobu elektrického proudu, stali se zdrojem elektrického napětí. Žákům devátých ročníku výstava pomohla k  pochopení elektromagnetických jevů, které probírají v hodinách fyziky. Sedmé a osmé ročníky měla motivovat k  tématům, která na ně ve fyzice čekají.

  

Petra Jašková, učitelka fyziky

Krajské kolo soutěže v anglické konverzaci

25.3.2015 at 13:04

Dne 16.3. se v Ostravě konalo krajské kolo soutěže v anglické konverzaci. Náš žák 9.A Maxim Tyraj seumístil na 3. místě.

Gratulujeme.

Výběr stravného na měsíc duben

24.3.2015 at 09:05

23.3.2015      7:00 – 9:00 a 13:00 – 15:30
24.3.2015      7:00 – 9:00 a 13:00 – 15:30
Předpokládaná cena stravného (19 vyučovacích dnů):
žáci ZŠ 7 – 10 let                      399 Kč  (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                    437 Kč  (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     475 Kč  (á 25 Kč)
cizí strávníci                              1 064 – 1 176 Kč (á 56 Kč) dle počtu přihlášených obědů
cizí strávníci                               1 102 – 1218 Kč (á 58 Kč)