Ozdravný pobyt pro žáky prvních ročníků

31.5.2013 at 06:59

V termínu od 20. 5. do 24. 5. 2013 se uskutečnil ozdravný pobyt pro žáky prvních ročníků. Celkem se ho zúčastnilo 44 dětí, dvě paní učitelky, jedna vychovatelka školní družiny a zdravotník. Ubytování jsme měli v penzionu Gaudeamus ve Velkých Karlovicích v přírodním prostředí Beskyd.

Po ubytování a vybalení zavazadel jsme vyrazili na poznávací pěší túru k medvědům. Počasí bylo slunečné, všechno kvetlo a náš dlouhý pochod jsme zakončili u stánku se zmrzlinou.

Samotný ozdravný pobyt byl motivován lesními skřítky a vílami, a proto nás celý týden provázela hymna pro skřítky, kterou nás naučily paní učitelky. Program celého týdne spojoval nejen námět lesních skřítků, ale i tradice na Valašsku a krásné prostředí Beskyd.

   

V úterý, ve středu a čtvrtek náplň odpoledního a večerního ozdravného pobytu připravili pracovníci SVČ Fokus. Mezi dominantní aktivity patřily hry motivované skřítky v terénu, štafetové hry, sportovní olympiáda, hledání pokladu, skřítčí bál v maskách a stezka odvahy. Poslední večer byly vyhodnoceny všechny sportovní soutěže, volila se miss a hodnotil celý pobyt.

V pátek nás čekalo balení a odjezd domů. Smutně jsme mávali z autobusu a už se těšíme na příští rok. Kam asi pojedeme?

A co si myslí o pobytu v přírodě paní učitelky?

„Dítě v přírodě objevuje, rozvíjí cit, fantazii pro krásno, rozvíjí svou aktivitu. Celá příroda je nádherná poezie, kterou stačí jen číst.“

Vytančené stříbro na Novojičínském tanečním jaru

28.5.2013 at 20:59

Naše základní škola slaví další úspěch. Děvčata z taneční skupiny Let´s Dance si tuto sobotu 25. 5. 2013 vytancovala na taneční soutěži pořádané SVČ Fokus Nový Jičín stříbrný pohár.  Se svým vystoupením Senorita tak zabodovala v jednom z mnoha stylů, jimž se věnují, a tím je zumba.

    

Mgr. Petra Běhalová

Anglické a francouzské projekty v rámci programu eTwinning

28.5.2013 at 20:48

V letošním roce se naši žáci zúčastnili několika evropských jazykových projektů. Deníky projektů jsou přístupné pro veřejnost v následujících odkazech:

a) Ghosts of Europe – anglický projekt o strašidlech v Evropě pro žáky 7., 8., 9. ročníku (spolupracovali jsme se 13 školami v Evropě)

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p79819

b) Let me show you my school – anglický projekt o škole a kamarádech pro žáky 5. ročníku (spolupracovali jsme s rumunskou školou REFORMED HIGH SCHOOL, Sfantu Gheorghe, Rumunsko)

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94864

c) Food For Fun – anglický projekt o jídle pro žáky 6. ročníku (spolupracovali jsme s polskou školou Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza, Krzewica )

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96153

d) Podpora francouzského jazyka v rámci zájmového vzdělávání– francouzský projekt vzájemného dopisování o škole, zálibách a volném čase (spolupracovali jsme se základní školou v Bojnici)

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95992 

Informace o branném kurzu

28.5.2013 at 10:31

Co s sebou na kurz „3 dny se záchranáři?

 • kartu zdravotní pojišťovny
 • potřeby pro osobní hygienu /mýdlo, ručník, šampon, zub.kartáček, pastu, hřeben…/
 • osobní prádlo /pyžamo, ponožky, spodní prádlo/
 • dobré obutí na pěší turistiku, přezůvky pro pobyt v chatě
 • praktické oblečení – rychle schnoucí – pro pobyt v přírodě /teplákovou a šusťákovou soupravu, svetr, trička, kraťasy, čepici/
 • pláštěnku, bavlněný šátek
 • psací potřeby, blok,
 • funkční baterku
 • batůžek,
 • pet láhev na pití 
 • KPZ
 • repelent
 • větší sáčky na špinavé prádlo a obuv
 • v případě užívání léků předat tyto s vaším jménem i s pokyny pro užívání vyučujícím

Informace pro rodiče

 •   termín: 12.- 14.6.2013
 •  odjezd: 8,00 STŘEDA
 •  příjezd: kolem 15,00 PÁTEK
 •  Ústřední hasičská škola v Janských koupelích (okres Opava)
 •  jsou pojištěni
 •  kapesné ne moc velké – bufet v areálu školy, sladkosti, pití, nanuky, nemožnost koupit alkohol nebo cigarety
 •  pitný režim zajištěn v ceně plné penze
 •  je signál mobilu
 •  léky pod dohledem zdravotníka

Text prohlášení účastníků kurzu „3 dny se záchranáři“:

Beru na vědomí, že

 • kurz je akcí školy a proto se na něj v plném rozsahu vztahují pravidla vnitřního řádu školy
 • kurz začíná prezencí v 7.30 hod.a končí rozchodem po dojezdu u školy Komenského 66, NJ
 • jsem povinen/ povinna chránit své zdraví tím, že budu dodržovat pokyny pedagogického dozoru, stanovený denní režim a program
 • nesmím bez souhlasu pedagogického dozoru opouštět skupinu, areál nebo jinak narušovat stanovený program
 • na kurz nesmím přivézt žádné závadové látky a nebezpečné předměty, v průběhu kurzu nesmím požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové nebo povzbuzující látky či kouřit
 • nesmím navazovat kontakt s neznámými osobami
 • neprodleně ohlásím jakékoliv zdravotní problémy pedagogickému dozoru
 • pokud z nedbalosti nebo záměrně způsobím škodu na majetku provozovatele (ÚHŠ JK) nebo dopravce (autobus), jsem povinen ji v plné výši uhradit
 • porušení pravidel kurzu má za následek okamžité ukončení pobytu a odjezd domů s rodiči na jejich náklady 

Výběr stravného na měsíc Červen

21.5.2013 at 23:17

27. 05. a 28. 05. 2013
7:00 – 9:00 a 13:00 – 16:00

Pokud neuhradíte stravné do 31. 05. 2013,
od 03.06. 2013 Vám nebude vydávána strava.

Předpokládaná cena stravného:
(20 pracovních dnů)
žáci ZŠ 7 – 10 let 420 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let 460 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let 500 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci 1120 Kč (á 56 Kč)

Radová Renáta
vedoucí školní jídelny